Privacy & cookies


Privacyverklaring
Prenataal Screeningscentrum Gooi en Eemland V.O.F. Prenataal Screeningscentrum Gooi en Eemland V.O.F., gevestigd aan Euroweg 100, 3825 HD Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.zwangerschapsecho.nl Euroweg 100, 3825 HD Amersfoort 033-4328646

Pita Cosijnse-Hulshof is de contactpersoon van Prenataal Screeningscentrum Gooi en Eemland V.O.F. zij is te bereiken via info@prenataalscreeningscentrum.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Prenataal Screeningscentrum Gooi en Eemland V.O.F. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
   

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Prenataal Screeningscentrum Gooi en Eemland V.O.F. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • burgerservicenummer (BSN)
   

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Prenataal Screeningscentrum Gooi en Eemland V.O.F. verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor en Achternaam
  om je te kunnen aanspreken via e-mail, telefoon en het doorsturen van medische echoverslagen.
   
 • Geslacht
  om te weten hoe we je moeten aanspreken.
   
 • Geboortedatum
  voor het medische onderzoek hebben wij je geboortedatum nodig. De zorgverzekering vraagt overigens ook om je geboortedatum en BSN om de echo direct aan ons te vergoeden. Je hoeft het bedrag dan niet eerst aan ons voor te schieten en achteraf te declareren bij je zorgverzekeraar. 
   
 • Adresgegevens
  om eventuele correspondentie met betrekking tot de afspraak of het onderzoek te versturen.
   
 • E-mailadres
  om de afspraken te bevestigen en eventueel contact met je op te nemen bij vragen en/of wijzigingen.
   
 • BSN
  De zorgverzekering heeft je BSN en geboortedatum nodig om je echo rechtstreeks aan ons te vergoeden. Je hoeft het bedrag dan niet eerst aan ons voor te schieten en achteraf te declareren bij je zorgverzekeraar.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Prenataal Screeningscentrum Gooi en Eemland V.O.F. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Vanuit de wet zijn wij verplicht om medische gegevens 20 jaar te bewaren. Deze gegevens bewaren wij in ons beveiligde zorgsysteem Vrumun.

Geheimhoudingsplicht
Wij zorgen ervoor dat alleen onze medewerkers toegang hebben tot de persoonsgegevens. De uitzondering hierop zijn eventuele sub-verwerkers. Wij beperken de toegang voor onze medewerkers, waar mogelijk, tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor hun werkzaamheden. Wij zorgen er ook voor dat de medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.
Wij kunnen andere verwerkers (sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit de opdracht, bijvoorbeeld als deze sub-verwerkers over specialistische kennis of middelen beschikken waarover wij niet beschikken. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Prenataal Screeningscentrum Gooi en Eemland V.O.F. verstrekt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Wij verstrekken je gegevens bijvoorbeeld wel aan je verloskundige of waar nodig 2e lijns aan het ziekenhuis; dit wordt altijd eerst met jou gecommuniceerd. Verder gebruiken wij je gegevens nooit voor commerciƫle doeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Op onze website www.zwangerschapsecho.nl wordt er gebruikt gemaakt van de widget "onlineafspraken" (om een afspraak bij ons te boeken en de widget "zorgkaartnederland" (om ons feedback te geven). Hier worden cookies geplaatst.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Prenataal Screeningscentrum Gooi en Eemland V.O.F. neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op via nummer 033-4328646 of via info@prenataalscreeningscentrum.nl.


Pretecho's

Wil je een pretecho laten maken? Dan verwijzen we je door naar PrePret.