Privacy & cookies


Privacyverklaring
Prenataal Screeningscentrum Gooi en Eemland V.O.F. Prenataal Screeningscentrum Gooi en Eemland V.O.F., gevestigd aan Euroweg 100, 3825 HD Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.zwangerschapsecho.nl Euroweg 100, 3825 HD Amersfoort 033-4328646

Pita Cosijnse-Hulshof is de contactpersoon van Prenataal Screeningscentrum Gooi en Eemland V.O.F. zij is te bereiken via info@prenataalscreeningscentrum.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Prenataal Screeningscentrum Gooi en Eemland V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
   

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Prenataal Screeningscentrum Gooi en Eemland V.O.F. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • burgerservicenummer (BSN)
   

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Prenataal Screeningscentrum Gooi en Eemland V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor en Achternaam
  om u te kunnen aanspreken via mail, telefoon en medische echoverslagen;
   
 • Geslacht
  om te weten hoe we u moeten aanspreken.
   
 • Geboortedatum
  voor het medische onderzoek hebben wij uw geboortedatum nodig. De zorgverzekering vraagt overigens ook om uw geboortedatum en BSN om de echo direct aan ons te vergoeden. U hoeft het bedrag dan niet eerst aan ons voor te schieten en achteraf te declareren aan uw zorgverzekeraar. 
   
 • Adresgegevens
  om eventuele correspondentie m.b.t. de afspraak of onderzoek te versturen.
   
 • E-mailadres
  om de afspraken te bevestigen en eventueel contact met u op te nemen bij vragen en of wijzigingen.
   
 • BSN
  De zorgverzekering heeft u BSN en geboortedatum nodig om uw echo rechtstreeks aan ons te vergoeden. U hoeft het bedrag dan niet eerst aan ons voor te schieten en achteraf te declareren aan uw zorgverzekeraar.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Prenataal Screeningscentrum Gooi en Eemland V.O.F. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Vanuit de wet zijn wij verplicht om medische gegevens 10 jaar te bewaren. Deze gegevens bewaren wij in ons beveiligde zorgsysteem Vrumun.

Geheimhoudingsplicht
Wij zorgen ervoor dat alleen onze medewerkers toegang hebben tot de persoonsgegevens. De uitzondering hierop zijn eventuele sub-verwerkers. Wij beperken de toegang door onze medewerkers, waar mogelijk, tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor hun werkzaamheden. Wij zorgen er ook voor dat de medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.
Wij kunnen andere verwerkers (sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit de opdracht, bijvoorbeeld als deze sub-verwerkers over specialistische kennis of middelen beschikken waarover wij niet beschikken. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Prenataal Screeningscentrum Gooi en Eemland V.O.F. verstrekt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld gegevens verstrekken aan uw verloskundige of waar nodig 2e lijns aan het ziekenhuis, dit zal eerst altijd met u gecommuniceerd worden. Verder zullen wij uw gegevens nooit voor commerciƫle doeleinden gebruiken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Op onze website www.zwangerschapsecho.nl wordt er gebruikt gemaakt van De widgets onlineafspraken (om een afspraak bij ons te boeken en de widget zorgkaartnederland ( om ons feedback te geven). Hier worden cookies geplaatst.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Prenataal Screeningscentrum Gooi en Eemland V.O.F. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@prenataalscreeningscentrum.nl


Pretecho's

Wil je een pretecho (die minder medisch is) laten maken, dan verwijzen we je door naar PrePret.


20 jaar Echopraktijk!