Waar staan wij voor?

Voor ons staat kwaliteit van de zorg voorop!

  • Als eerste echocentrum ontvingen wij van de Stichting Prenatale Screening Regio Utrecht een certificaat voor het verrichten van medische zwangerschapsecho's. Door die SPSRU worden onze bedrijfsvoering en de door ons gemaakte zwangerschapsecho's jaarlijks getoetst aan de hand van diverse kwalitatieve en kwantitatieve eisen.
  • Wij zijn lid van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen.
  • Ook staan wij ingeschreven in het echoregister bij de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland.
  • Als zorgaanbieder hebben wij een zogeheten BIG-registratie. U vindt ons terug op de site die de registratie en de informatie over beroepsbeoefenaren in de zorg toont. U kunt ons vinden onder BIG-nummer: 79008469703.
  • Met alle zorgverzekeraars in Nederland hebben wij een contract. Alle zwangerschapsecho's uitgevoerd in ons centrum worden door de zorgverzekeraars vergoed.
  • Uiteraard werken we heel nauw samen met uw verloskundigenpraktijk. Wij doen actief mee in verschillende verloskundige regionale overlegorganen, de zogeheten verloskundige kringen. Onder links treft u enkele verloskundigenpraktijken aan met wie wij samenwerken.
  • Ook met de zogeheten 2e lijn onderhouden wij nauwe contacten. Wij werken samen met de gynaecologen in de regio. Zo verwijzen wij naar de gynaecologen in Amersfoort (het Meander Medisch Centrum te Amersfoort) en in Hilversum. Ook werken we nauw samen met de gynaecologen in het UMCU te Utrecht.
  • Mocht u desondanks niet tevreden zijn over onze dienstverlening dan hopen wij dat u dat ons persoonlijk wilt melden. Wij volgen de klachtenprocedure van de KNOV.